Tài liệu: Trồng – Chăm Sóc Hoa Lan

Tài liệu chơi lan

Tài liệu chơi lan

Tài liệu chơi lan
Xin chia sẻ đến các bác bác yêu lan!
Lan Việt sưu tầm

Tài liệu chơi lan

1 – Giáo trình hoa lan

+ Vai trò và tình hình sản xuất hoa lan.
+ Đặc điểm và phân loại lan.
+ Điều kiện trồng và chăm sóc lan.
+ Nhân giống hoa lan.
+ Kỹ thuật nuôi trồng hoa lan.

2 – Kỹ thuật trồng hoa lan

+ Tìm hiểu sơ lược về thế giới lan.
+ Những vị trí có thể trồng lan.
+ Hướng dẫn trồng và chăm sóc hoa lan.
+ Những loại lan phổ biến.

3 – Nuôi trồng và kinh doanh hoa lan

+ Lịch sử nuôi trồng lan.
+ Đặc điểm thực vật hoa lan.
+ Điều kiện trồng và chăm sóc lan.
+ Kỹ thuật trồng, chăm sóc và nhân giống lan.
+ Phòng trừ các loại sâu bệnh.
+ Kinh doanh hoa lan.

4 – Trồng và chăm sóc hoa lan

+ Kỹ thuật trồng lan.
+ Chăm sóc lan giai đoạn phát triển thân, rễ, lá.
+ Chăm sóc lan giai đoạn ra hoa.

Xem thêm: Kinh nghiệm chơi lan
Fanpage: Lan Việt
Kênh Youtube: Lan Việt

Chia sẻ bài viết