Phân Bón - Thuốc

Được nhập trực tiếp từ nhà sản xuất có thương hiệu.
Đúng giá thị trường.