Tài liệu: Quy Trình Chăm Sóc Lan – Thầy Tám Ngọc

Quy trình chăm sóc lan

Quy trình chăm sóc lan
Xin chia sẻ đến các bác yêu lan!

NỘI DUNG:
1. Chăm sóc: Lan rừng, Cattleya, Vũ nữ, Thân thòng; cây tách chiết, trồng lại ( h1 h4).
2. Chăm sóc: Mokara, Dendro, Hồ điệp, Ngọc điểm – Đai châu; cây tách chiết, trồng lại ( h5 h10).
3. Biểu hiện thiếu chất trung vi lượng ( h11 h12).

Quy trình chăm sóc lan
Quy trình chăm sóc lan
Quy trình chăm sóc lan
Quy trình chăm sóc lan
Quy trình chăm sóc lan
Quy trình chăm sóc lan
Quy trình chăm sóc lan
Quy trình chăm sóc lan
Quy trình chăm sóc lan
Quy trình chăm sóc lan
Quy trình chăm sóc lan
Quy trình chăm sóc lan

Xem thêm: Kinh nghiệm chơi lan
Fanpage: Lan Việt
Kênh Youtube: Lan Việt