Hoa giao phấn – Phơng tiện – sinh 6. – 123docz.net

II. Phơng tiện

b. Hoa giao phấn

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

– GV yêu cầu HS đọc thông tin và trả lời 2 câu hỏi mục 1b.

– Tổ chức thảo luận giữa các nhóm, trao đổi đáp án 2 câu hỏi.

– GV kết luận

+ Thụ phấn bằng cách giao phấn nhờ nhiều yếu tố.

– HS đọc thông tin trang 99. Thảo luận câu trả lời trong nhóm (gợi ý giao phấn là hiện tợng hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ hoa khác)

– HS tự bổ sung hoàn thiện đáp án. – Yêu cầu kiến thức:

+ Nêu đợc đặc điểm là hoa đơn tính hoặc hoa lỡng tính có nhị và nhuỵ không chín cùng 1 lúc.

+ Hoa giao phấn thực hiện đợc nhờ nhiều yếu tố: sâu bọ, gió, ngời…

Yêu cầu:

Kết luận:

– Thụ phấn là hiện tợng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.

– Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó gọi là hoa tự thụ phấn. – Những hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác gọi là hoa giao phấn.

Hoạt động 2: Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ Mục tiêu: HS biết đợc đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

– GV yêu cầu HS bỏ mẫu đã mang đi lên bàn quan sát.

– GV treo tranh, giới thiệu thêm về hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

– Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi mục

 SGK.

+ Hoa có những đặc điểm nào để thu hút sâu bọ?

– GV nhận xét.

– GV nhấn mạnh các điểm chính của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

– HS quan sát mẫu vật, tranh (chú ý các đặc điểm nhị, nhuỵ, màu hoa). suy nghĩ trả lời 4 câu hỏi SGK.

– Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

– HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.

Kết luận:

– Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có đặc điểm: + Có màu sắc sặc sỡ, có mùi thơm. + Đĩa mật nằm ở đáy hoa.

Xem thêm  Top 5 Cây trồng trong nước giá rẻ, dễ trồng tại nhà - Sachico101.com

+ Hạt phấn và đầu nhuỵ có chất dính.

4. Củng cố

– GV củng cố nội dung bài.

– GV yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm của hoa tự thụ phấn, hoa giao phấn, hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

– GV đánh giá giờ học.

– Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

– Chuẩn bị: cây ngô có hoa, hoa bí ngô, bông, que… – Đọc trớc bài: thụ phấn (tiếp).

Tuần 19

Tiết 37 Tiết 37 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 30: Thụ phấn (tiếp) I. Mục tiêu 1. Kiến thức

– Học sinh giải thích đợc tác dụng của những đặc điểm có ở hoa thụ phấn nhờ gió, so sánh với thụ phấn nhờ sâu bọ.

– Hiểu hiện tợng giao phấn.

– Biết đợc vai trò của con ngời từ thụ phấn cho hoa góp phần nâng cao năng suất và phẩm chất cây trồng.

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng quan sát, thực hành.

3. Thái độ

– Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên. Vận dụng kiến thức góp phần thụ phấn cho cây.

II. Đồ dùng dạy và học

– Cây ngô có hoa, hoa bí ngô. – Dụng cụ thụ phấn cho hoa.

III. Tiến trình bài giảng

1. ổn định tổ chức

– Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

– Thế nào là hiện tợng thụ phấn?

– Tự thụ phấn khác với giao phấn ở điểm nào?

3. Bài học

Ngoài thụ phấn nhờ sâu bọ, hoa còn đợc thụ phấn nhờ gió và nhờ con ng- ời.

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió

Mục tiêu: HS giải thích đợc tác dụng của những đặc điểm thờng có ở hoa thụ

phấn nhờ gió.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

– GV hớng dẫn HS quan sát mẫu vật và hình 30.3, 30.4, trả lời câu hỏi:

Xem thêm  Top 10 cây Bàng Singapore phong thủy giá chỉ từ 125k

+ Nhận xét về vị trí của hoa ngô đực và cái?

+ Vị trí đó có tác dụng gì trong cách thụ phấn nhờ gió?

– Yêu cầu HS đọc thông tin mục 3 và hoàn thành phiếu học tập.

– GV chữa phiếu học tập, có thể đánh giá điểm một số nhóm làm tốt.

– Yêu cầu các nhóm: So sánh hoa thụ

phấn nhờ sâu gió và hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?

– HS quan sát mẫu vật và hình SGK để tìm câu trả lời.

– Yêu cầu: hoa đực ở trên để tung hạt phấn.

– Các nhóm thảo luận, trao đổi nhóm hoàn thành phiếu học tập.

– 1, 2 nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

– GV chuẩn kiến thức nh SGV. Yêu cầu:

Kết luận:

Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió:

+ Hoa tập trung ở đầu ngọn cây. + Bao hoa thờng tiêu giảm.

+ Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng. + Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.

+ Đầu nhị dài, có nhiều lông.

Hoạt động 2: ứng dụng kiến thức về thụ phấn

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

– Yêu cầu HS đọc thông tin mục 4 để trả lời câu hỏi cuối mục.

– Hãy kể những ứng dụng về sự thụ

phấn của con ngời? GV có thể gợi ý

bằng câu hỏi nhỏ.

+ Khi nào hoa cần thụ phấn bổ sung? + Con ngời đã làm gì để tạo điều kiện cho hoa thụ phấn?

– GV chốt lại các ứng dụng về sự thụ phấn.

– Con ngời chủ động thụ phấn cho hoa nhằm:

+ Tăng sản lợng quả và hạt. + Tạo ra các giống lai mới. – GV đặt câu hỏi củng cố:

+ Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm gì?

+ Trong trờng hợp nào thụ phấn nhờ ngời là cần thiết?

– HS tự thu thập thông tin bằng cách đọc mục 4, tự tìm câu trả lời.

– Yêu cầu nêu đợc:

+ Khi thụ phấn tự nhiên gặp khó khăn. + Con ngời nuôi ong, trực tiếp thụ phấn cho hoa.

Xem thêm  Ý nghĩa và tác dụng của cây dây nhện

– HS tự rút ra những ứng dụng về sự thụ phấn của con ngời.

Kết luận:

– Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây, có thể chia ra 2 cách mọc hoa + Mọc đơn độc

+ Mọc thành cụm

4. Củng cố

– GV củng cố nội dung bài. – GV đánh giá giờ học.

– Yêu cầu HS trả lời câu hỏi cuối bài.

5. Hớng dẫn học bài ở nhà

– Học bài và trả lời câu hỏi SGK. – Ôn các nội dung đã học.

Tiết 38

Ngày soạn: Ngày dạy:

Bài 31: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

– Học sinh hiểu đợc thụ tinh là gì? Phân biệt đợc thụ phấn và thụ tinh, thấy đợc mối quan hệ giữa thụ phấn và thụ tinh.

– Nhận biết dấu hiệu cơ bản của sinh sản hữu tính.

– Xác định sự biến đổi các bộ phận của hoa thành quả và hạt sau khi thụ tinh.

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. – Kĩ năng quan sát, nhận biết.

– Vận dụng kiến thức để giải thích hiện tợng trong đời sống.

3. Thái độ

– Giáo dục ý thức trồng và bảo vệ cây.

II. Đồ dùng dạy và học

– Tranh phóng to hình 31.1 SGK.

III. Tiến trình bài giảng

1. ổn định tổ chức

– Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

– Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió?

– Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn?

3. Bài mới

Tiếp theo thụ phấn là hiện tợng thụ tinh để dẫn đến kết hạt và tạo quả.

Mục tiêu: HS hiểu rõ thụ tinh là sự kết hợp tế bào sinh dục đực với tế bào sinh

dục cái tạo thành hợp tử. Nắm đợc dấu hiệu cơ bản của sinh sản hữu tính.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS