Rth. Shinfong Jewel ‘Red Dragonfly’ – CF481

ĐIỂM NỔI BẬT

Ctt. Shinfong Little Gem x Rth. Young-Min Orange

  • Chậu bán là chậu chưa hoa.

Giá chưa bao gồm phí ship

Mã: C038 Danh mục: