Ctt. Barefoot Mailman ‘Rainbow’ – MCL190

ĐIỂM NỔI BẬT

C. Briegeri x Ctt. Madge Fordyce – Hình 3,4

  • Chậu bán là chậu chưa hoa.

Giá chưa bao gồm phí ship

Mã: C037 Danh mục: