Clty. Chantilly Lace ‘Twinkle’ – M422

ĐIỂM NỔI BẬT

C. El Dorado Splash x Cau. Bicornutum

  • Chậu bán là chậu chưa hoa.

Giá chưa bao gồm phí ship

Mã: C035 Danh mục: