Đại Tân – BL038

ĐIỂM NỔI BẬT

Rlc. Bryce Canyon x Rlc. Purple Ruby – Hình 3,4

  • Hình bán là chậu chưa hoa
Mã: C008 Danh mục: