Lc. Love Knot ‘Sato’

ĐIỂM NỔI BẬT

L. Sincorana x C. Walkeriana – hình 3,4

  • Chậu bán là chậu chưa hoa.

Giá chưa bao gồm phí ship

Mã: C062 Danh mục: