Nhật Thịnh – GU35

ĐIỂM NỔI BẬT

Rlc. Mount Hood x Rlc. Bryce Canyon – Hình 3,4

  • Hình bán là chậu chưa hoa.
  • Chậu 3-5 lá.

Giá chưa bao gồm phí ship

Mã: C012 Danh mục: