Ctt. Ploenpit Fantasy ‘Golden Pin’ – M404

ĐIỂM NỔI BẬT

Ctt. Kauai Starbright x Ctt. Loong Tone – hình 3,4

  • Chậu bán là chậu chưa hoa.

Giá chưa bao gồm phí ship

Mã: C046 Danh mục: