Ctt. Siamese Doll ‘Kiwi’ – MCL226

ĐIỂM NỔI BẬT

Lc. Netrasiri Doll x C.Netrasiri Beauty – hình 3,4

  • Chậu bán là chậu chưa hoa.

Giá chưa bao gồm phí ship

Mã: C001 Danh mục: