Rlc. Perfect Choice ‘Purple Lady’ – M315N

ĐIỂM NỔI BẬT

Pot. Tokyo Bay x Lc. Lake Casltas – Hình 3,4

  • Hình bán là chậu chưa hoa.

Giá chưa bao gồm phí ship

Mã: C032 Danh mục: