Bài thơ: Phong Lan (kinh nghiệm chơi lan)

Bài thơ Phong lan

Bài thơ Phong lan
Nguồn: Bác Minh Trần

PHONG LAN
Bạn ơi nhớ lấy câu này
Chiết lan chỉ có một mùa nó thôi
Tháng 4 – tháng 6 kịp thời gắn lan
Xin bạn đừng có lan man
Chậm mùa sinh nở lan đâu có chiều
Bón cho lan cũng định kỳ
Dăm ba hôm, đến bảy ngày
Tưới phun để mát lan kia vui lòng

Ai chăm những bạn thân thòng
Không ưa nhiều nước vừa vừa chút thôi
Nắng thì độ 70 phần, ra hoa kết trái độ phần 80 (%)
Cát lan cần 6 – 30
Cho cây làm nụ ngay ngày mới sinh (mầm)
Dendro ưa nắng rất nhiều
Cũng như Van, Phượng không ưa ô dù
Có đâu như Điệp, Mãn hồng
Càng ưa bóng mát càng cho hoa nhiều
Giáng hương cũng ngả theo chiều
Võng lưng tìm nước sớm chiều có hoa

Nhưng tất cả chỉ có điều
Càng mưa càng tưới cho lan tươi lòng
Bón phân, phòng bệnh chu kỳ
Đừng thấy mau tốt mà mê mẩn người
Lan không thích hẹp hòi.
Cũng không xu nịnh phải lo bón nhiều
Chăm lan chăm suốt cả ngày
Lan thời héo rũ, lan chuồn chuồn thôi

Xem thêm: Kinh nghiệm chơi lan
Fanpage: Lan Việt
Kênh Youtube: Lan Việt

Xem thêm  Cách trồng và chăm sóc Lan hồ điệp ra hoa đúng kỹ thuật - mobiAgri