Tài liệu: Trồng – Chăm Sóc Hoa Lan

Tài liệu chơi lan

Tài liệu chơi lan
Xin chia sẻ đến các bác bác yêu lan!
Lan Việt sưu tầm

Tài liệu chơi lan

1 – Giáo trình hoa lan

giao-trinh-hoa-lanTải xuống

+ Vai trò và tình hình sản xuất hoa lan.
+ Đặc điểm và phân loại lan.
+ Điều kiện trồng và chăm sóc lan.
+ Nhân giống hoa lan.
+ Kỹ thuật nuôi trồng hoa lan.

2 – Kỹ thuật trồng hoa lan

ky-thuat-trong-hoa-lanTải xuống

+ Tìm hiểu sơ lược về thế giới lan.
+ Những vị trí có thể trồng lan.
+ Hướng dẫn trồng và chăm sóc hoa lan.
+ Những loại lan phổ biến.

3 – Nuôi trồng và kinh doanh hoa lan

nuoi-trong-va-kinh-doanh-hoa-lanTải xuống

+ Lịch sử nuôi trồng lan.
+ Đặc điểm thực vật hoa lan.
+ Điều kiện trồng và chăm sóc lan.
+ Kỹ thuật trồng, chăm sóc và nhân giống lan.
+ Phòng trừ các loại sâu bệnh.
+ Kinh doanh hoa lan.

4 – Trồng và chăm sóc hoa lan

trong-va-cham-soc-hoa-lanTải xuống

+ Kỹ thuật trồng lan.
+ Chăm sóc lan giai đoạn phát triển thân, rễ, lá.
+ Chăm sóc lan giai đoạn ra hoa.

Xem thêm: Kinh nghiệm chơi lan
Fanpage: Lan Việt
Kênh Youtube: Lan Việt

Xem thêm  Biểu Hiện Thiếu Trung Vi Lượng Trên Phong Lan - Fe, Zn, Mn, B (P.2)